Watch Sisters - Natsu no Saigo no Hi 2014

Sisters - Natsu no Saigo no Hi (Sisters: The Last Day of Summer; sisters~夏の最後の日~) (2014)

Giới thiệu:

Ep 1: Akiko Ep 2: Chinatsu Ep 3: Chinatsu Ep 4: Chinatsu Ep 5: Chinatsu to Haruka Ep 6: Chinatsu to Haruka Ep 7: Chinatsu to Haruka

Từ Khóa:

Sisters - Natsu no Saigo no Hi, Sisters: The Last Day of Summer; sisters~夏の最後の日~, Sisters - Natsu no Saigo no Hi 2014