Watch Sakura Trick BD 2013

Sakura Trick BD (2013)

Giới thiệu:

Chuyện kể về chuyện tình trái cấm giữa 2 nhân vật chính Haruka Takayama với Yuu Sonoda. Là đôi bạn thân, học trong học viện phía Tây Misato. Là học sinh năm 1 mà đú đởn với nhau nhiều lần, hôn hít, làm Newton phải té ngửa,…

Từ Khóa:

Sakura Trick BD, Sakura Trick BD 2013