Watch Doubutsu Sentai Zyuohger 2016

Doubutsu Sentai Zyuohger (Chiến Đội Thú Vương) (2016)

Giới thiệu:

Câu chuyện trung tâm của Zyuohger xoay quanh cuộc xung đột giữa Zyumans của Zyuland, người máy với tính năng thú vật, và kẻ thù của họ, một lực lượng ngoài hành tinh được gọi là Deathgaliens, người sử dụng đất. Bốn trong số các Zyumans đã được bảo vệ loại của họ là Zyuohgers, nhưng khi Yamato Kazakiri con người tìm thấy Zyuland, và vô tình tách Zyumans từ người dân của họ trên trái đất, Yamato gia nhập Sera, Leo, Tusk, và Amu là thành viên thứ năm của đội Zyuohger để bảo vệ Trái đất từ Deathgaliens

Từ Khóa:

Doubutsu Sentai Zyuohger, Chiến Đội Thú Vương, Doubutsu Sentai Zyuohger 2016